SEO EXPERT NEAR ME


Kako najbolje optimizovati sajt ili blog za "near me" pretrage? 


Optimizacija sajta ili bloga za "near me" pretrage zahteva kombinaciju on-page i off-page strategija. Evo nekoliko ključnih koraka koje možete preduzeti:

On-page optimizacija:

Off-page optimizacija:

Dodatni savjeti:

Implementacija ovih strategija će vam pomoći da optimizujete vaš sajt ili blog za "near me" pretrage i pridobite nove lokalne korisnike.